ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ФЕНОМЕН е осилеста зимна пшеница, средно ранна във фаза вретенене, със средно ранно до ранно изкласяване. Много слабо чувствителна на ниски температури, много слабо чувствителна на полягане. Толерантна към Хлортолурон (Chlortoluron).

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

 

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Последната седмица на септември и началото на октомври. Посевната норма е мин. 350 кълняеми семена на м2.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА: Високо до много високо хектолитрово тегло (77–80), високо съдържание на протеин (11,5–12%), много добро W (средно 210), висока до много висока маса на 1000 семена.

ПРЕДИМСТВА: Много добра устойчивост на полягане; много добро хектолитрово тегло и много добро съдържание на протеини; добри хлебопекарни качества

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Много ниско чувствителна на мана, жълта ръжда и Септориоза (Septoriosa spp.) и средно чувствителна на Фузариум (Fusarium spp.).