ХАРАКТЕРИСТИКА

Нов 6-редов ран зимен ечемик, с висок добивен потенциал, с отлична толерантност към основните заболявания. Слабо чувствителен на полягане и толерантност към мозайка Y1.

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: 

Oктомври. Посевната норма е мин.350 кълняеми семена на м2