KWS Лазули

KWS ЛАЗУЛИ е ранна осилеста зимна пшеница със силно братене. Слабочувствителна на ниски температури, ниско чувствителна на полягане.

Толерантна към Хлортолурон (Chlortoluron).

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Последната седмица на септември и първата на октомври. Посевната норма е мин. 350 кълняеми семена на м2. 

ЗА СЕМЕПРОИЗВОДНИ ПОСЕВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА: Висок хектолитър, средно съдържание на протеин, висока маса на 1000 семена, и ниско P/L (0,7).

ПРЕДИМСТВА: Хлебна пшеница с висок добивен потенциал, добро специфично тегло и ниско P / L. Притежава подходящи за условията в България характеристики (фертилен клас и висока маса на 1000 семена).

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: слаба чувствителност към мана и жълта ръжда, нискочувствителна към Септориоза (Septoriosa spp.) и толерантна към Фузариум (Fusarium spp.).