НАТУРХУМУС- БИО представлява естествен източник на органични вещества. Подобрява CEC на почвата и наличността и ефективността на торовете. Подобрява растежа на корените и активността на микробите в почвата.

Почвата е сложна комплексна система на взаимодействия между съдържащите се в нея елементи от животински, растителен и минерален произход.

Органичната материя в почвата и по- специално хуминовите и фулвинови киселини са връзката между всички тези елементи, които ще осигурят и повишат почвеното плодородие.

DAYMSA трансформира продукти с висока концентрация на фулво киселини, които са високоефективни и лесни за прилагане от земеделските производители.

Периодът на приложение за НАТУРХУМУС- БИО е от начало не вегетацията, за добро развитие на кореновата система и през активната вегетация на културите. Препоръчва се както за екстензивни, така и за интензивни култури: зеленчуци, плодове, лозя, маслини, цитрусови плодове, банани, ягоди, декоративни растения, тревни площи и ливади.

  • Подобряване ефективността на минералните торове.
  • Коригира минерализацията и засоляването на почвата.
  • Увеличава добива.

Винаги провеждайте изпитания за съвместимост с другите продукти

Гарантирано съдържание


Органично вещество        61,0 % w/v        610 г


                                                                      Общ хуминов екстракт        54,9 % w/v        549 г


                                                                         Фулво киселини         54,9 % w/v        549 г                 


                                                                   Органичен въглерод (С)         35,4 % w/v        354 г                                                           


                                                                                           Желязо (Fe)          1,2 % w/v          12 г      


                                                                                       Общо азот (N)         3,7 % w/v          37 г


                                                                             Органичен азот (N)          3,4 % w/v          34 г


                                                                                          Калий (K2O)           4,9 % w/v         49 г   


                                                                                                             pH           5,3


                                                                              Съотношение C/N           10,4                                                                      


                                                        

Приложение


                                                пшеница, ечемик, овес, царевица,             0.100 – 0.300 мл/дка. 
                                                слънчоглед пасища, рапица, карто-
                                                фи и като източник на въглерод                                                                                                                                                                              при смесване с продукти, особено                                                                                                                                                                          при прегаряне


        Натурхумус-БИО може да се внася с пръскачка или чрез
               капково напояване. Добавете препоръчителното ко-
          личество Naturhumus-Bio в резервоара на пръскачката,
                 преди другите продукти. Продължавайте да разбър-
                                    квате/разклащате до края на пръскането.