УСТОЙЧИВОСТ НА СОРТОВЕ ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК НА KWS MOMONT

УСТОЙЧИВОСТ НА СОРТОВЕ ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК НА KWS MOMONT

УСТОЙЧИВОСТ НА СОРТОВЕ ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК СПРЯМО ОСНОВНИ ЗА СТРАНАТА ГЪБНИ БОЛЕСТИ

 

 

1. ПОСТАНОВКА НА ОПИТА

 

ЗАДАЧА: Установяване чувствителността на сортове пшеница и ечемик спрямо основни гъбни болести по надземните части

 

МЯСТО: Учебно-опитни полета на Аграрен университет – Пловдив, кат. Земеделие и Цариградско шосе

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА: проф. д-р Тоньо Тонев

 

 

РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ И СОРТОВЕ

Пшеница (Triticum aestivum), 6 сорта

Силверио

Лазули

Стромболи

Форкали

Солехио

Модерн

Ечемик (Hordeum vulgare), 1 сорт

Фънки

 

ОБЕКТИ НА НАБЛЮДЕНИЕ И МЕТОДИКА НА ОТЧИТАНЕ

Наблюденията на опитните парцелки обхванаха периода 10.05/10.06.2019 г.

Върху нетретирани площи бяха провеждани периодични обследвания и две отчитания за наличие на поражения от следните гъбни болести:

Пшеница

Септориоза (ранен листен пригор) – Mycosphaerella graminicola (Zymoseptoria tritici)

Брашнеста мана –  Blumeria graminis f. sp. tritici (Oidium monilioides)

Кафява ръжда – Puccinia triticina (= Puccinia recondita f. sp. tritici)

Ечемик

Листен пригор – Rhynchosporium secalis

Мрежести петна – Pyrenophora teres (Drechslera teres)

Кафява ръжда – Puccinia hordei

 

ОТЧИТАНЕ НА ОПИТА

Двете отчитания бяха проведени, съответно на 11.05 и 26.05.2019 г.  За целта беше анализирана средна представителна проба от  флагови листа на 100 растения за всеки сорт посредством два показателя: процент на заразените листа и окомерна оценка на степента на поражение, показваща процента на поразената площ върху всеки анализиран лист.

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Резултатите от полските обследвания за наличие на посочените по-горе болести по пшеницата и ечемика са посочени в Таблица 1.

 

 Данните от полските отчитания показаха, че върху оформените флагови листа на опитните сортове пшеница и ечемик, няма поражения от болестите, обект на обследването. Също така, по тези листа не бяха установени поражения и от болести извън посочените групи.

Същевременно, проведените в съседство обследвания върху друга група сортове от пшеница и ечемик, силно чувствителни на посочените по-горе болести, показаха, че не е имало условия за развитието на септориоза и брашнеста мана по пшеницата, както и на трите болести по ечемика – листен пригор, мрежести петна и кафява ръжда. По тази причина считаме, че не би могло да се направи реална оценка за устойчивостта/чувствителността на опитните сортове спрямо местните популации на съответните патогени.

Единствено при силно чувствителния на кафява ръжда пшеничен сорт Лазур (еталон) бяха установени много слаби поражения върху флаговия лист, каквито не бяха наблюдавани при шестте опитни сорта. Независимо от установеното различие по отношение на сортовата чувствителност спрямо кафявата ръжда спрямо еталона, поради слабия инфекционен натиск не би могло да се направи твърдо заключение, че опитните сортове на фирма Агредо ЕООД са имунни/силно устойчиви спрямо това заболяване и тези характеристики би трябвало да се оценят при силен инфекционен натиск.

 

15.07.2019                          Извършил обследването: проф. дсн Светослав Бобев

 

 

 

 

 

 Данните от полските отчитания показаха, че върху оформените флагови листа на опитните сортове пшеница и ечемик, няма поражения от болестите, обект на обследването. Също така, по тези листа не бяха установени поражения и от болести извън посочените групи.

Същевременно, проведените в съседство обследвания върху друга група сортове от пшеница и ечемик, силно чувствителни на посочените по-горе болести, показаха, че не е имало условия за развитието на септориоза и брашнеста мана по пшеницата, както и на трите болести по ечемика – листен пригор, мрежести петна и кафява ръжда. По тази причина считаме, че не би могло да се направи реална оценка за устойчивостта/чувствителността на опитните сортове спрямо местните популации на съответните патогени.

Единствено при силно чувствителния на кафява ръжда пшеничен сорт Лазур (еталон) бяха установени много слаби поражения върху флаговия лист, каквито не бяха наблюдавани при шестте опитни сорта. Независимо от установеното различие по отношение на сортовата чувствителност спрямо кафявата ръжда спрямо еталона, поради слабия инфекционен натиск не би могло да се направи твърдо заключение, че опитните сортове на фирма Агредо ЕООД са имунни/силно устойчиви спрямо това заболяване и тези характеристики би трябвало да се оценят при силен инфекционен натиск.

 

15.07.2019                          Извършил обследването: проф. дсн Светослав Бобев

 

 

 

 

Назад