Натурамин-WSP: 50-100 г/дка
Натурамин-WSP: 50-100 г/дка
Стимулира растенията по време на активните фази на растеж и по-специално в ситуации, които могат да повлияят неблагоприятно тяхното развитие, като например: коренова асфиксия, суша, градушка, фитотоксичност, причинени от пестициди и т.н.
Листно: запазване на тургорното налягане в клетката. Повишава действието на фунгицидите
 
 
 
 
Пленифлор: 0.2–0.3 л/100 л вода преди цъфтеж и при образуване на плода
Съчетава извлек от водорасли с висока концентрация на цитокинини с Бор и Молибден. Стимулира физиологичните процеси по време на цъфтеж за получаване на по-високи добиви.
Натурамин-Ca/B: 250 мл/дка
Подобрява силата на клетъчната стена. Формулиран с аминокиселини, които повишават приемането и транспорта през растението на калций и бор.
Листно: за подобряване качеството на плодовете
Натурфос Mg: 200 мл/дка
Стимулира процеса на фотосинтеза, води до общо укрепване, жизненост, вегетативен растеж, цъфтеж и плододаване.
Листно: Стимулира образуването на фитоалексини
Спрейфикс: 100 мл/100 лит вода.
За подобряване на ефективността при листно третиране с инсектициди, фунгициди,хербициди и листни торове.
Листно: при всички агрохимически приложения

    Напиши съобщение: