Стромболи

СТРОМБОЛИ е безосилеста зимна пшеница средно ранна във фаза вретенене с ранно изкласяване, в пълна зрялост е средно ранна до ранна. Слабо чувствителна на ниски температури. Mного ниско чувствителна на полягане, висок коефициент на братимост.

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Началото на Октомври. Посевната норма е мин. 350 кълняеми семена на м2. ЗА СЕМЕПРОИЗВОДНИ ПОСЕВИ

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА: Много висок хектолитър (77-80), Висока маса на 1000 семена (43/47), брой семена на клас 50/55, ниско P/L (0,6), добро W (180).

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ:

Слаба чувствителност към кафява ръжда, мана и Септориоза (Septoriosa spp.)

Много слаба чувствителност на жълта ръжда, толерантна към Фузариум (Fusarium spp.).