Засяване
След поникване
7 дни след всеки откос
Всеки втори откос
Райса Микс: 40-70 мл/дка
Стимулатор на кореновата система за повишена активност и висок капацитет на усвояване на хранителни вещества и вода. Растенията са по-устойчиви на неблагоприятни климатични условия.
Натурамин WSP: 30 г/дка
Стимулира растетенията, особено полезен за намаляне на стреса след косене. Стимулира растенията по време на активните фази на растеж и по-специално в ситуации, които могат да повлияят неблагоприятно на тяхното развитие, като например: коренова асфиксия, суша, градушка, фитотоксичност, причинена от пестициди и т.н.
Натурамин Плюс: 200-250 мл/100л вода
Коригира недостига на микроелементи. Формулата му съдържа перфектен баланс между свободни аминокисе-лини и олигопептиди. Стимулиращ ефект върху растението по време на фазите на активен растеж и цъфтеж.
Спрейфикс: 01%
Естествен прилепител за подобряване на ефикасността на листни торове и препарати за растителна защита.

    Напиши съобщение: