Аугусто

ХАРАКТЕРИСТИКА

АУГУСТО перфектно комбинира висок добивен потенциал с много високи качествени показатели, висок протеин и глутен и много добра стъкловидност.

АУГУСТО е средно ран сорт твърда пшеница

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Преоръчителната посевната норма при оптимални срокове на сеитба и добре подготена почва е 350–450 кълняеми семена на м2.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА: Отлично хектолитрово тегло), висока до много висока маса на 1000 семена – 45–50 г

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Ниска чувствителност към брашнеста мана и Септориоза (Septoriosa spp.), средна толерантна към Фузариум (Fusarium spp.) и кафява ръжда.