KWS Екскуиз

ХАРАКТЕРИСТИКА

KWS ФИЛАНТЕ е 6-редов средно ран зимен ечемик. Слабо чувствителен на ниски температури, добра устойчивост на полягане, толерантен на мозайка Y1. с висок добивен потенциал, с отлична толерантност към основните заболявания и толерантност към мозайка Y1.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ и ПРЕДИМСТВА:

  • Висок хектолитър 
  • Висока маса на 1000 семена 
  • Ниско съдържание на протеин 
ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: 
Oктомври. Посевната норма е мин.350 кълняеми семена на м2
 
УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ:
Слабо чувствителен на мозайка Y1 и толерантен вджуджаваща ръжда, мрежести петна и листен пригор и брашнеста мана.