KWS Флексум

KWS ФЛЕКСУМ  е осилеста зимна пшеница ранна във фаза вретенене и изкласяване, a в пълна зрялост е средно ранна до ранна. 

Слабо чувствителна на полягане с висок коефициент на братимост.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА:
Висок хектолитър (76-80), Висока маса на 1000 семена (43/46), брой семена на клас 50/55, ниско P/L (0,6), добро W (180-220). 

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: 
Последната седмица на септември и първата на октомври. Посевната норма е мин. 350 кълняеми семена на м2. 

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: 
Много добра обща толерантност към важните болести.
Слаба чувствителност към, брашнеста мана и Септориоза (Septoriosa spp.)
Много слаба чувствителност на жълта и кафява ръжда, толерантна към Фузариум (Fusarium spp.).