Басмати

ХАРАКТЕРИСТИКА

БАСМАТИ е осилест сорт мека пшеница, средно ран във фаза вретенене и пълна зрялост.

БАСМАТИ е изключително устоичив на полягане, с плътни и изравнени класове. Слабо чувствителен на ниски температури и много висока степен на братимост.

БАСМАТИ е с висока толерантност на кафява и жълта ръжда, брашнеста мана и с много добра толерантност към Септориоза (Septoria spp.) и Фузариум (Fusarium spp.).

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ


ЗАСЯВАНЕ: Последната седмица на септември и началото на октомври. Посевната норма е норма е мин. 350 кълняеми семена на м2.

ХЕРБИЦИДИ: БАСМАТИ е чувствителен към Хлортолурон (Chlortoluron)