Екзотик

ХАРАКТЕРИСТИКА

EКЗОТИК е нисък сорт ранна зимна осилеста пшеница. Отлични резултати при различни почвено-климатични условия.

EКЗОТИК е толерантен към засушаване. Характерно за него е силното братене, висок хектолитър, едро зърно, отлично съдържание на протеин и високо W.

ЕКЗОТИК е с много добра устойчивост на ниски температури и полягане.

Високите добиви, стабилните качествени показатели и ранозрялост правят ЕКЗОТИК предпочитан от всички земеделски стопани сорт.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

ЗАСЯВАНЕ и ПОСЕВНА НОРМА:  Последната седмица на септември и началото на октомври. Посевната норма е мин. 250–350 кълняеми семена на м2 в зависимост от датата на засяване.

ХЕРБИЦИДИ: Толерантен към Хлортолурон (Chlortoluron).

ФУНГИЦИДИ: Особено внимание към Кафява ръжда и Септориоза (Septoria spp.)