Форкали

ХАРАКТЕРИСТИКА

ФОРКАЛИ е ранна осилеста зимна пшеница.

ФОРКАЛИ е изключителна хлебна пшеница с удивителни качествени показатели. Толерантна към Хлортолурон (Chlortoluron).

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Последната седмица на септември и началото на октомври. Посевната норма е мин. 350 кълняеми семена на м2.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Много високо хектолитрово тегло (78–81), много високо съдържание на протеин (14–15%), ниско P/L (0,6–0,8), средно до висока маса на 1000 семена.

ПРЕДИМСТВА: Хлебна пшеница, много високо съдържание на протеин, което може да се повиши с подходящо азотно торене.

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Много ниска чувствителност към кафява ръжда, ниска чувствителност към жълта ръжда, мана и Септориоза (Septoriosa spp.), ниска чувствителност на Фузариум (Fusarium spp.)