KWS Екстаз

KWS ЕКСТАЗ  е безосилеста зимна пшеница средно ранна във фаза вретенене и изкласяване, в пълна зрялост е средно ранна до ранна. Слабо чувствителна на ниски температури. Mного слабо чувствителна на полягане, висок коефициент на братимост.  

Толерантна на Хлортолурон.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА:
Висока маса на 1000 семена, брой семена на клас средно 50/52, ниско P/L (0,4-1,2), много добро W (210). 

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: 
Началото на Октомври. Посевната норма е мин. 350 кълняеми семена на м2. ЗА СЕМЕПРОИЗВОДНИ ПОСЕВИ.  

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: 
Много добра обща толерантност към важните болести.
Слаба чувствителност към, брашнеста мана и Септориоза (Septoriosa spp.)
Много слаба чувствителност на жълта и кафява ръжда, толерантна към Фузариум (Fusarium spp.).