KWS Филанте

ХАРАКТЕРИСТИКА

KWS ФИЛАНТЕ е 6-редов ран зимен ечемик, с висок добивен потенциал, с отлична толерантност към основните заболявания и толерантност към мозайка Y1.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ и ПРЕДИМСТВА:

  • Много висок хектолитър (64-67)
  • Висока маса на 1000 семена (44/46)
  • Ниско съдържание на протеин (10,6%)