ХАРАКТЕРИСТИКА

МОДЕРН е осилеста зимна пшеница средно ранна във фаза вретенене, със средно ранно до ранно изкласяване и високо братене. Слабо чувствителна на ниски температури, ниско чувствителна на полягане. Чувствителна към Хлортолурон (Chlortoluron).

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ и ПРЕДИМСТВА: Висок хектолитър, средно съдържание на протеин, висока маса на 1000 семена, добро W (160–200) и ниско P/L (0,7).

ПРЕДИМСТВА: Хлебна пшеница с висок добивен потенциал, добро специфично тегло и ниско P / L. Притежава подходящи характеристики за леки почви (фертилен клас и висока маса на 1000 семена).

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Ниска чувствителност към мана и кафява ръжда, чувствителна до ниско чувствителна към Септориоза (Septoriosa spp.) и толерантна към Фузариум (Fusarium spp.).