Портичио

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОРТИЧИО е много ранна осилеста пшеница, с много висок добивен потенциал.

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Последната седмица на септември и първата на октомври. Посевната норма е мин. 350 кълняеми семена на м2. 

ЗА СЕМЕПРОИЗВОДНИ ПОСЕВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА: Висок хектолитър, средно съдържание на протеин, висока маса на 1000 семена, и ниско P/L (0,7).

ПРЕДИМСТВА: Хлебна пшеница с висок добивен потенциал, добро специфично тегло и ниско P / L. Притежава подходящи за условията в България характеристики (фертилен клас и висока маса на 1000 семена).