Солехио

ХАРАКТЕРИСТИКА

СОЛЕХИО е нисък осилест сорт мека зимна пшеница, нискочувствителен на полягане, с ранно вретенене и узряване.

СОЛЕХИО отлично комбинира добри качествени показатели с изключително висок добивен потенциал.

  • Ниска чувствителност на болести.
  • Много добър хектолитър
  • високо съдържание на протеин, със средно P/L (0.9)

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

ЗАСЯВАНЕ и ПОСЕВНА НОРМА: Последната седмица на септември и началото на октомври. Посевната норма е мин. 350 кълняеми семена на м2.

ХЕРБИЦИДИ: Толерантен към Хлортолурон (Chlortoluron).

ФУНГИЦИДИ: СОЛЕХИО притежава много добра толерантност на болести. Въпреки това ние ви препоръчваме да следите внимателно посева за развитие на болести.