Натурамин Zn/Mn

Натурамин – Zn/Mn 

Натурамин – Zn/Mn лесно се абсорбира от растенията, независимо от метода на приложение, със забележителен възходящ и низходящ системен ефект.

Натурамин – Zn/Mn използва този системен ефект и коригира цинковия и манганов дефицит при културите, където се използва.
Прилагането му се препоръчва при култури, чувствителни към недостиг на тези микроелементи и при почвени условия, които блокират тяхното усвояване.

Препоръки:

  • Царевицата е силно чувствителна при липса на Цинк и най-подходящата фаза за приложение е 4–6 лист
  • Може да се прилага листно или чрез напояване при овощни, зеленчуци, декоративни, ягоди и лозя.
  • Трябва да се прилага най-вече в етапите на интензивно развитие на културите.