Натурфрут Калий

Натурфрут – Калий

Натурфрут Oрганичен Калий е специален продукт с висока концентрация на органичен Калий. Бързо се асимилира, транспортира и осигурява Калий и органични киселини в растението с максимална ефективност и води до пряко увеличение на добива. Продуктът е с pH 7 и не съдържа неорганични соли  като карбонати, сулфати, тиосулфат, нитрати, хлориди, фосфати.

ПРЕДИМСТВА 

 • Натурфрут К е с неутрално pH и не алкализира работния разтвор.
 • Натурфрут К Висока съвместимост сдруги агрохимикали.
 • Натурфрут К Висока съвместимост с други агрохимикали.
 • Натурфрут К Нисък риск от фитотоксичност.
 • Натурфрут К Лесно усвояване и транспортиране.
 • Натурфрут К Ефективен при транслокация и асимилация на хранителни вещества.
 • Натурфрут К Фактът, че не съдържа азот, позволява използването му в последната фаза на растеж и узряване на плодове и зеленчуци, без да се отразява отрицателно след прибирането на реколтата върху нейното качество. 

ПОЛЗИ 

 • Натурфрут К увеличава пластичността при засушаване и контролира скоростта на фотосинтеза.
 • Натурфрут К е от съществено значение за образуването на протеин и масло.
 • Натурфрут К подобрява и ускорява формирането и мобилизирането на захари в плодовете.
 • Натурфрут К увеличава съдържанието на сухо вещество в плодове, зърна, стъбла, листа и грудки.
 • Натурфрут К осигурява твърдост, консистенция, аромат и цвят на плодовете и листата, повишавайки качеството на реколтата.
 • Натурфрут К предотвратява неравномерното узряване и получава по-добро изхранване на плодовете.