• Допълва азотното торене.
  • Разтваря блокираните хранителни вещества в почвата.
  • ителни вещества в почва
  • Стимулира развитието на корените в резултат на производството на естествени
    растителни хормони (ауксини).
  • Подобрява толерантността към стрес, благодарение на ACC-деаминазата.

НУПТАК е биотор и биостимулатор, който допълва и замества класическото минерално торене.

НУПТАК действа в ризосферата на културата, където фиксира азота от въздуха и го прави лесно достъпен за растението, има биостимулиращ ефект и подобрява усвояването на други основни хранителни вещества от почвата.

Процесът на фиксиране на азот се извършва с помоща на ензима нитрогеназа и се подсилва от пребиотиците в Нуптак. Оптималното комбиниране на въглехидрати, функционални аминокиселини и микро елементи повишат ензима нитрогеназа и по този начин азот-фиксиращата активност.

НУПТАК подобрява усвояването на блокираните в почвата хранителни елементи като фосфор и калий.

НУПТАК е стабилен продукт, благодарение на образуването на устойчиви спори (ендоспори), използва се и в засолени почви, карбонизирани води и в широк диапазон от температури и рН.

Гарантирано съдържание


Priestia megaterium CB2001 107 UFC/g

Дози и приложение


                                                                                      Полски култури:       

                                                                  Чрез пръскане на почвата:    0.100 гр/дка

                                                                                Пшеница и ечемик:    фаза братене


                                                                                                 Царевица:     4-8 лист


                                                                                                  Люцерна      след втори откос:            
                                                                                                   (листно)       0,2 – 0,25 л/100 л вода


                                                                    Зеленчуци, лозя, овощни       2 – 3 третирания
                                                                                    култури (листно)       0,2 – 0,25 л/100 л вода
                                                                                                    почвено       1,0 – 1,5 л/дка.
                                                                                                                           Прилага се 2 – 3 пъти.


                                                                                 Етерично-маслени       2 – 3 третирания по време на вегетация 0,2 л/дка


                                                                                             Слънчоглед:       от 2 до 6-та двойка листа.

                                                                     Може да се смесва при ранно третиране с вегетационен
                                                                     хербицид при тези и други полски култури


                                                                                      Ягоди и малини:      100 г/дка.

                                                                               Първо приложение:       началото на вегетация

                                                                                Второ приложение:       3 – 4 седмици след първото.


                                                                                                    Овощни:       2 – 3 приложения                                                                                                                                                                                                          0.150 – 0.200 г/дка.