Райса микс

  • Високо съдържание на ауксини
  • Стимулира кълняемостта
  • Подобрява развитието на корена
  • Бърз и балансиран растеж

РАЙСА МИКС е уникална комбинация на висококачествен екстракт от водорасли, свободни аминокиселини и микроелементи.

РАЙСА МИКС действа като биостимулатор на кореновата система, и е особено полезен, както за развитието на корените, така и за увеличаване количеството на усвоените хранителни вещества. Подобрява общото развитие на растението.

Гарантирано съдържание
Разтворим екстракт от водорасли

РАЙСА МИКС съдържа пълен набор естествени фитохормони – ауксини, гиберелини, цитокинини, бетаини; осмопротекторни агенти, олигопептиди, алгинати, манитол, олиго и полизахариди, полиамиди и витамини.

РАЙСА МИКС има много балансирана аминограма с преобладаване на важни аминокиселини като Серин и Пролин, които помагат за преодоляване на стреса след презасаждане. Наличието на значителни количества Аргинин действа стимулиращо за развитието на кореновата система.