Спрейфикс

СПРЕЙФИКС придава на работния разтвор оптимизирани свойства на разпределяне, задържане и фиксиране на активните вещества върху повърхността на растенията.

Прилепител

  • Увеличава количеството на активното вещество в растението.
  • Ключов фактор за повишаване ефективността на контактни, проникващи и системни продукти. Намалява UV-разграждането.

Фиксатор

  • Повишава устойчивостта на измиване на активното вещество.
  • СПРЕЙФИКС увеличава повърхността на равновесен контакт.

Анти-дрейф

  • Хомогенизира размерът на капчиците, намалява отвяването.

Гарантирано съдържание: борово масло

                                                                   Доза и приложение:
Прилага се в доза 100 мл /100 л вода. Прилага се в резервоарна смес с продукти за растителна защита.

СПРЕЙФИКС силно подтиска разпенването на разтвора.
СПРЕЙФИКС намалява повърхностното напрежение при листно третиране.
СПРЕЙФИКС може да се използва с различни видове пръскачки включително и тези за малообемно пръскане. Неговите характеристики позволяват намаляване на обема на водата, която ще се използва.

Начин на употреба: Напълнете резервоара на пръскачката до средата, добавете СПРЕЙФИКС при включена бъркалка. След това добавете продукта, който трябва да се приложи и изпълнете пръскането съгласно указанията за използване на продукта.